Envoy Laboratuvar

Emisyon-İmisyon Ölçüm ve Analiz Su-Atıksu Ölçüm ve Analiz İş Hijyeni Analiz Tehlikeli Atık Analiz Atıkyağ Ölçüm ve Analiz Arıtma Çamuru Ölçüm ve Analiz Toprak Ölçüm ve Analiz Hizmetleri

Güvenilir Analizler

Yetkin Personel

Gelişmiş Laboratuvar

Envoy çevre ve iş hijyeni laboratuvarı konusunda uzman ve titiz ekibiyle Türkak Akreditasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı yeterlik belgeleriyle raporlarına güvenilir analizler yapmaktadır. Peki biz neler yapabilmekteyiz;