Emisyon Ölçümü: Çevreİzin/lisansına tabi Sanayi tesislerin iki yılda bir yaptırması gereken emisyon ölçüm ve analizlerini (YG, Toz, İslilik, VOC, Ağır Metal, Klor-Flor, Siyanür vd.) yapmaktayız.

İmisyon Ölçümü: Taş Ocağı, Asfalt Plent, Maden Çıkarma-Üretimi tesislerinin düzenli yaptırması gereken PM 10, Çöken Toz ölçüm ve analizlerini yapmaktayız.

Su Analizleri: Su kaynaklarımızın kalitesinin tespiti için pH, İletkenlik, Sıcaklık, Işık Geçirgenliği, Renk ,Yağlar, Toplam Kjeldahl Azotu, Fenol, Anyonlar, Çözünmüş Oksijen,Krom+6 ,Amonyak /Amonyak Azotu -Amonyum/ Amonyum Azotu  vd.  ölçüm ve analizlerini yapmaktayız .

Deniz Suyu Analizleri:  Deniz sularımızda; pH, Sıcaklık, Işık Geçirgenliği, Renk, AKM, Çözünmüş Oksijen ,Parçalanabilir Organik Kirleticiler(BOİ), Bulanıklık vd.  ölçüm ve analizlerini  yapmaktayız .

Atıksu Analizleri: Evsel ve Endüstriyel tesislerden kaynaklanacak atık sularınız için pH, İletkenlik, Sıcaklık, Işık Geçirgenliği, Renk, Yağ-Gres, Bulanıklık, Toplam Kjeldahl Azotu, BOİ, AKM, KOİ, Çökebilir Katı Madde, Fenol, Anyonlar, Çözünmüş Oksijen, Krom+6 , Amonyak /Amonyak Azotu -Amonyum/ Amonyum Azotu  vd. ölçüm ve analizlerini yapmaktayız.

Balık Çiftlikleri Analizleri:  Deniz ve göllerdeki  balık çiftliklerinizin düzenli yaptırması gereken su analizlerini  pH, Sıcaklık, Işık Geçirgenliği, Askıda Katı Madde, Çözünmüş Oksijen vd. yapmaktayız

Toprak Analizleri: ülkemiz için çok önemli ve kıt olan topraklarımızın zarar görmemesi için pH, İletkenlik, Kuru Madde-Nem, Yanma Kaybı  vd. analizler yapmaktayız

Arıtma Çamuru Analizleri: Arıtma tesisinizden kaynaklanan arıtma çamurlarınızda pH, İletkenlik, Kuru Madde-Nem, Yanma Kaybı  vd. analizlerini yapmaktayız.

Atık Analizleri:  Talep ettiğiniz bütün atıkların tehlikelilik sınıfının tespiti için Eluat Hazırlama, pH,  İletkenlik, Kuru Made-Nem, Nem Oranı, Toplam Çözünmüş Madde, Anyonlar, Yanma Kaybı, Fenol İndeksi  vd. analizlerini  yapmaktayız.

Atık Yağ Analizleri: Her türlü tesisten kaynaklanabilecek atık yağlar için I.,II.,III, kategori  belirleme analizlerini  yapmaktayız.

İzolasyon sıvısı Analizleri: trafolardan kaynaklanacak izolasyon sıvılarının analizlerini yapmaktayız.

Gürültü Ölçümleri: Eğlence yerlerinden ve tesislerden kaynaklanabilen Çevresel Gürültü Ölçümlerini yapmaktayız.

İş hijyeni  Ölçümleri: Bütün tesislerde oluşabilen iş güvenliği ölçümlerini (Aydınlatma, Ortam Gürültüsü, Kişisel Gürültü, Ortamda Toz, Kişisel Toz, Termal Konfor, Titreşim, Gaz Ölçümleri)

Cevher Analizeri: Maden tesislerinin cevher analizlerini yapmaktayız.